Najvažnije Vesti!

Ovo nisu samo najvažnije vesti dana. One su mnogo više od toga! Ove vesti se odnose na najvažnije potrebe svakog od nas, a to su:


          da smo bezuslovno voljeni i prihvaćeni od nekog bez obzira na sve – upravo takvi kakvi jesmo… i da će uvek tako biti i ostati, sve dok to želimo.
         Drugim rečima, da se to ne menja ni kada nam se greške i padovi i dalje dešavaju, da zbog toga nikada nećemo biti napušteni niti ostavljeni, već smo upravo sigurni da će bez obzira na sve neko uz nas uvek biti i ostati i da ćemo uvek imati njegovo bezuslovno prihvatanje i ljubav koliko god da smo loši.
         Da smo sigurni da nam je već od sveg srca oprošteno čak i pre nego što zatražimo oproštenje, što nas nikako neće navesti na pogrešan zaključak da ne treba da ga lično zatražimo. Ne samo zato što oproštenje bez njegovog direktnog traženja nije ni potpuno niti pravno (pred pravdom i zakonom) važeće, već zato što je nemoguće bilo kome ko se iskreno kaje i žali zbog svega lošeg što je učinio da to ličnim izvinjenjem i traženjem oproštaja otvoreno i direktno ne pokaže onome koga je time povredio. Tako da ono predstavlja samo naše otvoreno izražavanje iskrenog kajanja i žaljenja zbog nepravde, bola i patnje koju smo naneli, a ne naše ubeđivanje ili još gore preklinjanje nekog da nam se sažali, smiluje i oprosti, i da nas opet voli i prihvati.
         Da neko i pored svega lošeg što jesmo i što činimo, uvek vidi ono najbolje kakvi možemo biti, i da iskreno i bezrezervno veruje da ćemo takvi i postati, da će nešto od nas biti – da razumevanjem, saosećanjem, prihvatanjem i nepokolebivom vernošću i odanošću otvoreno stane uz nas i onda kada nas svi ostali osuđuju, odbacuju, otpisuju i smatraju nepopravljivim i beznadežnim. Čak i mi sami sebe! I u takvoj meri da je zbog tog uverenja spreman da rizikuje sve, a zbog ljubavi prema nama gotov da se potpuno žrtvuje. Koji nikad ne odustaje od nas sve dok mu dozvoljavamo, čak i onda kada svi drugi, pa i mi sami, odustajemo od sebe.
          Da smo ubeđeni u potpunosti da ćemo zahvaljujući toj bezuslovnoj ljubavi i prihvatanju biti od svega lošeg i očišćeni i u celosti karakterno preobraženi.
         Da smo potpuno sigurni da ćemo bez ikakvog posebnog razloga uvek biti i ostati voljeni i prihvaćeni, ne zbog nekih naših kvaliteta, vrednosti, već zbog postojanosti ljubavi onoga koji nas voli. Da budemo oslobođeni potrebe da budemo vredni i posebni da bi bili voljeni. Da smo voljeni takvi kakvi jesmo ne zato što smo nekom potrebni ili neophodni već zato što nas voli zbog nas samih.

         Ukoliko se slažete sa prethodnim i verujete da su bezuslovno prihvatanje i ljubav ujedno i jedini način da bilo koja osoba prevaziđe svoje greške i padove, i da postigne sreću i jedan radošću i smislom ispunjen život – ukoliko verujete da nadrasti svoje greške može samo ona osoba koji zna da je bezuslovno voljena i prihvaćena dok ih čini, onda smo ubeđeni da je ovaj sajt pravo mesto za Vas – da će Vam pomoći da zauvek pronađete takvu ljubav, praštanje, prihvatanje i osobu koja ih pruža i da nećete zažaliti ni trena posvećenog vremena.